نوشته های متفرقه

متن کامل و ترجمه شده برجام

این هم متن فارسی برجام که در سایت از آدرس اصلی دریافت گردیده است     صفحه سایت

[pdf-embedder url=”http://alikarami.ir/wp-content/uploads/2018/07/152-iran-and-the-P5-plus-1-solving-the-nuclear-rubik-s-cube-persian.pdf” title=”متن فارسی برجام”]

و این هم لینک دانلود   دانلود فایل