نوشته های متفرقه

طرح زوج و فرد یا طرح آلودگی هوا (طرح رفع آلوده کردن هوا)

این مطلب قبل از اجرای طرح برای چند سایت خبری مانند ایسنا و … ارسال شد اما متاسفانه در هیچ کدام درج نگردید .یکی دیگر از طرح های ترافیک از بدو خلقت کائنات تا به امروز در روز شنبه به اجرا در می آید :

دقت کنید در تفاوت بسیار اساسی این طرح با طرح زوج و فرد و میزان کاهش آلودگی هوا . طبق این طرح همه خودروها در هر فصل(۳ماه) می توانند ۲۰ روز وارد طرح شوند، هر ماه ۳۰ روز جمعا ۹۰ روز که از این ۹۰ روز ۱۶ روز جمعه کسر می گردد یعنی ۷۴ روز ، حالا از این ۷۴ روز باقی مانده نیمی یعنی ۳۷ روز متعلق به پلاک زوج و ۳۷ روز به پلاک  فرد یعنی در هر فصل بطور کل ۳۷ روز به استثنا روز های تعطیل و جمعه هر خودرو می تواند وارد طرح بشود با اجرای طرح فوق تنها اختلاف ۱۷ روز خواهد شد به این می گویند برنامه ریزی شهری جهت رفع آلودگی هوا .

به ظاهر ورود به طرح با تقریبا نسبت ۲ از ۵ برای هر خودرو کاهش پیدا کرده ، تاثیر شاید در مقیاس خودروهایی که در طرح زوج و فرد تردد می کردند زیاد باشد ، اما آیا تاثیری درکاهش تردد خودرو در سطح شهر و خارج محدوده خواهد داشت ؟ آیا برای آسمان شهر هم این مرزبندی ها قابل اجراست ؟

محدود کردن زمین تاثیری در مرزبندی آسمان ندارد ، این موضوع قابل درک است اما چرا توجه نمی شود جای تاسف است.

 با نگاهی به مشکلات پیش آمده بعد از اجرا می توان نظر قطعی داد ، اما با کمی محاسبه می توان فهمید در آلودگی هوا تاثیری پیدا نخواهد کرد . بیشتر خودروهای ورودی به طرح زوج و فرد یا مسافرکش بودند یا گذری ، برخی بخاطر کوتاه کردن مسافت وارد بخشی می شدند و از سمتی دیگر خارج می گردیدند و برخی هم برای ورود به طرح اصلی ،  و عده ای دیگر در این محدوده پارک می کردند و وارد طرح اصلی می شدند، در مورد چهارم می توان گفت که در این وضعیت خارج طرح متوقف می شود و مانند قبل وارد طرح می شود ، برای مورد سوم که تفاوتی نخواهد کرد ، مورد دوم هم تغییر مسیر می دهد و از خارج طرح عبور می کند مورد اول هم بیست روز داخل طرح و بقیه روز ها را مانند سابق خارج طرح تردد می کند تغییری در حجم وسایل نقلیه در سطح شهر نخواهیم داشت ، تنها بجای ورود به طرح زوج و فرد در خارج طرح تردد می کنند، پس از آلودگی هوا کاسته نخواهد شد .

حال تصور کنید که در اوج ترافیک مسافر دیگر مسافران از این وسایل استفاده نخواهند کرد و بار مسافر بر دوش شرکت اتوبوس رانی و مترو خواهد افتاد ، حال با افزایش ناوگان حمل و نقل گرچه بار مسافرتی مسافران کاسته می شود اما به آلوده کنندگان هوا نیز باز افزوده خواهد شد، ورود چند هزار تاکسی جدید که علاوه بر طرح زوج و فرد به طرح اصلی هم دسترسی خواهند داشت و چند صد دستگاه اتوبوس در محدوده ، جبران ورود به طرح زوج و فرد سایر خودرو ها را هم می نماید. تصور اینکه ناوگان تاکسی افزوده شده تمایل داشته باشد که حد فاصل کوتاه زوج و فرد را که هم کرایه پایین تر دریافت خواهد کرد و هم در ترافیک خودروهای ورودی به طرح اصلی و زوج و فرد و این خیل تاکسی افزوده شده می باشد بسیار سخت است .

، سوال اینجاست که آیا ناوگان حمل و نقل عمومی (تاکسی) رعایت حال مسافران را می نماید و زمان حرکت متروها افزایش پیدا کرده که حجم میلیونی مسافر اضافه شده را جابجا کند ؟

این سیستم برنامه ریزی شهری است یا بازیچه کردن مردم یا عدم آگاهی مسئولین محترم؟ این سیستم تنها برای کسب درآمد طراحی گردیده است چرا که در صورت اجبار وسایلی که بخواهند وارد طرح زوج و فرد شوند مجبور به پرداخت هزینه طرح ترافیک خواهند شد حال تصور کنید که این اجبار باعث می شود خودرویی که تا قبل اجرای طرح تنها در محدوده زوج و فرد تردد می کرده است اکنون باید مبلغی را به عنوان عوارض پرداخت نماید، و مهمتر اینکه شهرداری مالک خیابان های شهر نیست تا از آنها محل درآمدی برای خود ایجاد نماید شهرداری با دریافت عوارض سالیانه از خودروها این درآمد را کسب می کند و قابل ذکر است که دریافت هرگونه وجه از املاک عمومی که متعلق به همه مردم است تخلف از قوانین مالکیت عمومی و غیر قانونی است، شهرداری مالکیت خصوصی بر خیابان ها و املاک عمومی را ندارد و تنها حق مدیریت این اموال بر عهده او می باشد نه انتفاع . باید برای طراحان  این مجموعه جوایزی در نظر گرفت . برای شورای شهر و تصمیم گیران این شورا باید تاسف خورد و در خاتمه باید گفت که انتخاب نام طرح آلودگی هوا برازنده این طرح می باشد چرا که واقعا در آلوده کردن هوا تاثیر دارد.