عضویت

شرایط و ضوابط

شما می توانید عضو سایت من شوید اما تنها مطالعه یا نوشتن نظرات در اختیار شماست مطلبی را که بنویسید و مشکلی نداشته باشد از نظر رعایت شئونات و ادب درج می شود در غیر اینصورت حذف خواهد شد .ضمنا اگر مشکل املایی یا دستوری داشته باشد ویرایش می کنم اما با نا خودتان درج می شود. محدودیت ندارید و آزادی مطلق هم همینطور پس در حد یک مکالمه دوستانه نظر بدهید. اگر تمایل داشتید که متن نوشته شما محرمانه بماند هم برایم در صفحه تماس ارسال دهید تا من هم رعایت خواسته شما را بنمایم حریم خصوصی شما مانند حریم خصوصی من است همانطور که دوست ندارم حریمم رعایت نشود مراقب حریم شما هم هستم.

از همه شما دوستان متشکرم